fbpx

Autisme en hoe je ermee om kunt gaan

Autisme is een versneld denkend brein

Hoe waar deze titel voor mij ook is, het is mijn mening. Net als deze hele autismeblog
mijn mening is. Ik geloof dit omdat al de functionele eigenschappen die een mens aanleert, bij autistische mensen automatisch ontstaat. Zoals prikkelverwerking en een overheersing van gevoelens. Autisme heeft hierdoor een andere richtlijn nodig.

 

 

Deze richtlijn is erop gericht om het neurodiverse denken te verhelderen en om functionele zelfkennis te maken. Dat wat ik denk, daar handel ik naar. Ik had echter niet door dat mijn denkwijze abstract is en dat ik die automatisch omzet in een lange termijn aanpak. Ik sloeg kleine en logische verbanden over.

 

 

Zo begon ik op mijn 17de aan een mbo-studie, maar daarvoor wist ik al dat ik een hbo diploma wilde halen. Hoe jonger ik was, hoe gemakkelijker alles voor me was. Toen ik ging werken werd dat anders, want ik keek niet verder dan mijn neus lang was. Ik wilde vrijheid beleven en daarom koos ik voor uitzendwerk.

Ik wilde de vrijheid van mijn studentenleven behouden. Zo kreeg ik een leven vol met intuïtie, want die ziet alleen maar hoogst persoonlijke verbanden die ik in mijn toekomst kan gebruiken. Ik geloof dat dit voor alle autistische mensen geldt

Elke maand vind je in dit blog meer tips en trucs, om het ook te kunnen. Ik ga mijn geheimen delen om anderen te inspireren en net zo fijn te leven als ik.

 

 

Misschien wel net als ik om te groeien van speciaal onderwijs tot het hebben van een hbo-diploma, een eigen zaak en een heerlijk sociaal leven. Deze blog is ervoor bedoeld om jou te laten inzien dat er veel meer in jou zit, dan dat er nu uitkomt.

 

Communicatieverschillen

 

Autisme zie ik dus als een versnelling van de natuurlijke vermogens, die elk mens heeft. Het heeft echter, in mijn ogen, een meer persoonlijke vorm van ontwikkeling, waardoor alles veel sneller gaat. Deze versnelling is voornamelijk onbewust, waardoor er communicatieverschillen ontstaan.

 

 

Ik leerde andere mensen niet kennen, omdat ik zelf niet door had hoe ik in elkaar zat. Sociaal wenselijk functioneren vond ik moeilijk. Hoe beter ik weet wat ik denk, hoe meer invloed ik heb op wat ik doe en wat ik voel. Zo kon ik sociaal en zakelijk steeds beter meekomen.

Ik merkte dat theorieën kennen over persoonlijkheden mij een groot voordeel gaf. Ik ging er verhalen over maken en ik vergeleek ze met elkaar. Ik ging bepalen waarom ik iets zou gaan doen in de toekomst. Dat kon ik gedeeltelijk door het leren kennen van theorieën, maar vooral door mijn ervaringen te beschrijven.

Alle pijn die ik heb gevoeld in het verleden zet ik nu om in een planning, zodat ik het kan accepteren en mijn leven fijner wordt. Ik hoop hetzelfde voor jou.

Helder gemaakte kennis is mijn eerste geheim

 

Eerst dacht ik er vijf soorten autistische mensen zijn. Later zag ik in dat er negen soorten van autistische mensen zijn.

 

Het leren kennen van mijn basis was erg belangrijk voor mij. Als ik me gedraag naar mijn basis, dan doe ik wat ik het liefste doe en kan ik sociaal weer meedoen. Mijn basis is het voelen van vrijheid. Andere autistische mensen kunnen ook een basis hebben die meer planning nodig heeft.

 

Mijn ervaring is echter dat ik beide nodig heb om een volwaardig leven te kunnen hebben. Net zoals dat ik de onderstaande vijf eigenschappen mag respecteren in mezelf en deze zet ik in om een fijnere toekomst te maken.

 

 

  1. Het kijken met een blik vanaf een bergtop;
  2. Het zien van patronen en maken van schema’s;
  3. Het maken van nieuwe systemen;
  4. Het zorgen voor een voorwaartse beweging;
  5. Het in contact staan met alles en iedereen.

Dit zijn vijf verschillende soorten groepen, die op andere wijzen intuïtief zijn en andere behoeften hebben. Hier komt de zeer sterke autistische intuïtie bij. Deze zorgt ervoor dat ik de meest gemakkelijke uitweg zoek in bepaalde (nare) situaties.

 

Het aanpassen aan in de maatschappij geldende normen duurt langer, want tot nu toe was er te weinig (simpele) houvast.

1. Het kijken met een blik vanaf een bergtop

 

Al mijn vergelijkingen geven aan dat de meeste autistische mensen tot de eerste groep behoren. Zij hebben veel behoefte aan denkwerk. Bepaalde mensen kunnen goed beoordelen van wat ze zien. Andere mensen kunnen goed waarnemen wat er om hun heen gebeurd. Ze bekijken veel met een blik vanaf een bergtop.

 

Hierdoor kunnen deze autistische mensen een echte specialist zijn. Deze functies zijn vaak in de IT, wetenschap of financiën. Andere mensen kunnen werken als (opgeleide) ervaringsdeskundige of in een andere functie binnen de zorg.

 

Deze mensen voelen zich vaak verbonden met de natuur en kunnen daar ook goed in werken en ontspannen. Veel autistische vrouwen kunnen zich ook helemaal storten op het gezinsleven, maar kunnen zichzelf daarbij vergeten.

 

2. Het zien van patronen en maken van schema’s

In de tweede groep zijn ook veel autistische mensen te vinden. Zij beoordelen van nature praktische patronen van de mensen om hun heen. Ze kunnen daar (complexe) en verhelderende schema’s van maken. De patronen en schema’s zijn vaak op basis van kennis.

 

Ik behoor ook tot deze groep. Ik heb echter het syndroom van Asperger. Deze vorm van autisme zorgt ervoor dat ik een waarnemer ben en geen beoordelaar. Ik vond kennis van ondergeschikt belang. Ik begin het echter steeds interessanter te vinden. Ik vind ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen veel belangrijker.

 

De kennis die ik opdeed waren vaak abstracte woorden zoals eerlijkheid en openheid. Abstracte woorden zijn op verschillende wijzen te interpreteren. Betekenissen kunnen anders zijn.

 

Ik ben van nature open over dat wat ik denk en later werd ik eerlijk over hoe ik me voelde. Andere autistische mensen kunnen open zijn over wat ze doen. Combineren van deze eerlijkheid en openheid mag wat mij betreft meer begrip voor komen. Het is in mijn ogen vaak de waarheid die de ander niet inziet bij zichzelf.

 

3. Het maken van nieuwe systemen

 

De derde groep van autistische mensen kunnen functionele systemen goed beoordelen of die vanaf een afstand waarnemen. Zij kunnen vrij gebalanceerd omgaan met hun gevoelens. Die accepteren ze vrij snel. Als bijkomend voordeel zijn ze bovengemiddeld moedig.

 

De beoordelaars worden vaak overweldigd door het familiesysteem of het systeem waarin ze werken. Zo kunnen jongvolwassenen met autisme al snel op een sociale manier meedoen, omdat ze extra snel gebalanceerd met gevoelens om kunnen gaan.


De waarnemers doen ongeveer hetzelfde, maar zien minder snel de gevolgen in van alles met een afstand bekijken. Ze doen vrij zakelijk aan alles mee, waardoor ze zakelijk vaak een goede richting mee kunnen geven.

 

Deze autistische mensen zijn nog prikkelgevoeliger dan de eerste twee groepen, want ze zijn bewuster van hun eigen en andermans gevoelens. Ze laten zich graag leiden door gevoel en kunnen een afwisselend leven hebben. Hier deel ik een YouTube video met een simpel trucje tegen nare gevoelens van anderen.


4. Het zorgen voor een voorwaartse beweging

 

In die vierde groep vinden we de beelddenkers. Zij hebben van nature een veel sterkere intuïtie en hechten veel waarde aan theoretische ondersteuning. Ze zijn in mijn ogen de perfecte beoordelaars van sociale systemen. Zodoende kunnen ze uitstekend een voorwaartse beweging bewerkstelligen.

 

Ze willen vaak met grote sprongen vooruit en hebben daar een bepaalde methode voor nodig. In de praktijk is die methode er vaak niet en als die er wel is, dan kunnen ze er een echte specialist in zijn.

 

Als deze autistische mensen meekomen in de samenleving, dan kunnen ze vaak avontuurlijk, enthousiast en erg sociaal zijn. Ze werken graag samen, omdat ze daar energie van krijgen en kunnen erg spontaan zijn.

 

Vaak kiezen ze een beroep als consultant. Zij werken graag in de zakelijke en sociale dienstverlening, want hun expertise heeft vaak te maken met praktische veranderingen.

 

Deze vierde groep van autistische mensen zijn zeer gevoelig. Ze zien en voelen van alles en daar zijn ze zich vaak erg bewust van. Ze kunnen hoog abstract denken en zetten doelen en relativeringen vaak in een concreet en vernieuwend perspectief.

 

Bij veel autistische mensen in deze groep worden gevoelens compleet doorvoeld, voordat ze goed met de maatschappij mee kunnen doen. Al deze gevoelens hebben ze ook een sterke behoefte aan.

 

Deze laatste alinea geldt ook voor de vijfde en laatste groep van autistische mensen.

 

5. Het in contact staan met alles en iedereen

 

De vijfde groep van autistische mensen zijn meer verbonden met alles en iedereen, dan wie dan ook. Daarom worden uiteindelijk alle autistische mensen overspoeld met gevoelens van anderen. Ze kunnen (grote) concrete oplossingen zien van (grote) problemen.

 

Ik geef graag een voorbeeld van een zeer gewaardeerde vriend.

 

Frans is van 1956 en hij hoorde van zijn basisschoolleraar, als ongeveer 8-jarige, dat er gas was gevonden in Groningen. Hij wees de leraar op het negatieve gevolg daarvan: “Als je dat gas niet vervangt, dan zakt alles weg.” De leraar wilde niet luisteren en gaf hem straf.

 

Deze opmerking getuigd in mijn ogen van veel moed en dit soort zaken is hij zijn leven lang door gaan zetten. Hij kan goed de waarheid zeggen, maar omdat vrijwel niemand het kan volgen kunnen er veel moeilijkheden ontstaan.

 

Nieuwe kennis en inzichten kunnen hem tot op zekere hoogte in balans brengen. In mijn ogen is het essentieel om kennis en inzichten te vergeleken met het eigen (sociale) leven. Anders kunnen er alleen maar grote intuïtieve verbanden gelegd worden en weinig verbanden die veel anderen kunnen volgen.

 

Dus kan het grootste deel van de mensen kunnen hem niet volgen of niet goed met hem communiceren. De zeer grote behoefte aan emoties kan tijdens zakelijke en sociale gesprekken ook veel roet in het eten gooien.

 

Hoe moeilijk de verbanden ook zijn en hoe moeilijker er met hem gepraat kan worden wil niet zeggen dat het niet klopt van wat hij zegt. Sinds 2010 is namelijk zeer duidelijk geworden dat onder andere huizen in Groningen (en Drenthe) wegzakken. Het gas is niet vervangen voor iets anders en nu ontstaan er financiële moeilijkheden door.

Conclusie

Ik geloof dat ieder mens deze vijf eigenschappen standaard in zich heeft zitten. Ik geloof ook dat autistische mensen dit versneld krijgen.

Al deze vermogens willen we balanceren met een leven dat hoogst persoonlijk is ontworpen voor elke autist. De vierde en vijfde groepen van eigenschappen kunnen uiteindelijk de perfecte balans gaan maken voor de eerste twee groepen van autistische mensen. Lange termijn autisme begeleiding lijkt mij essentieel.

Hoe meer autistische mensen gebruik gaan maken van hun sterke eigenschappen, hoe fijner het leven kan worden. Verheldering van wat men denkt is de eerste stap hiernaartoe. Iedereen denkt intuïtief en dat betekent ver vooruit en met een groter perspectief dan mensen zonder autisme en dezelfde persoonlijkheid.

Ik geloof dat als denkbeelden niet worden vastgelegd in verhalen, dat er dan nooit een stabiele en rustige denkwijze ontstaat. Deze zijn essentieel, maar ik herhaal: dit is alleen maar mijn geloof. Deze is echter wel uitgebreid onderzocht naar aanleiding van wetenschappelijke conclusies en mijn eigen autistische ervaringen.

Deze ervaringen heb ik ook reflectief onderzocht. Hierdoor kreeg ik meer invloed op mijn gedrag en stemming, waardoor ik die positief kon beïnvloeden. Mijn denkbeelden heb ik vastgelegd in verschillende 20-jarenplanningen die voor mijn structuur zorgen. Daarna kon ik ook realistische maand-, week- en dagplanningen maken.

Bij het uitvoeren van deze planningen houd ik rekening met aangeleerde gewoontes, waar ik bewust op heb gefocust. Deze gewoontes zijn ontstaan op basis van mijn vroegere copingmechanismen. Dit zijn onder andere rust, beweging en verhalen maken en vertellen aan anderen.

Al mijn planningen zijn gebaseerd op mijn interesses. Dit zijn vooral fysieke beweging in de vorm van lopen, rennen, fietsen en zwemmen. Hier heb ik ondersteunende planningen voor die ‘gewoon’ zijn ontstaan, omdat ik mijn hoofdzaken heb geordend. Jaardoelen helpen mij hierbij.

Hoe automatischer de gewoontes en een verhelderende denkwijze zijn, hoe meer ik kon handelen naar mijn eigen hoofd- en bijzaken. Mijn hoofdzaken gaven richting aan mijn gevoelens, waardoor ik mijn stemmingen positief kon beïnvloeden. Veruit het belangrijkste hierin is dat ik genoeg mentale rust heb van alle prikkels.

Deze mentale rust zorgt bij mij voor het kunnen uitwerken van wat mijn autistische intuïtie automatisch omzet in cognitie en een simpele actie. Hiervan wil je weten waarom die er is. Zo is er bij mij gebalanceerde zelfkennis ontstaan, omdat ik na verloop van tijd mijn eigen gedragspatronen ging herkennen.

Wil je me helpen autistische mensen een fijner en rustiger leven te geven? Dan mag je mailen naar niek@auti-building.nl.